ירוקמ לדוגב הנומת תלבקל הנומתה לע וצחל

1970 רוזחמ 1971 רוזחמ 1972 רוזחמ
     
1973 רוזחמ 1974 רוזחמ 1975 רוזחמ
     
1977 רוזחמ 1980 רוזחמ 1981 רוזחמ